Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 3 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 8 dni temu

Migracja danych (synchronizacja pomiędzy systemem USOSweb a USOS-em dziekanatowym) przeprowadzana jest codziennie o godz. 12:00 i 00:00. Proces ten trwa ok 5 min, w tym czasie serwis USOSweb może być niedostępny.

 

ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH (APD) - SZKOLENIE

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na szkolenie z obsługi aplikacji APD (Archiwum Prac Dyplomowych).
Szkolenie odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 17.04.2024 godzina 10.00.

Link do szkolenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjljNzlhN2YtMjk0Zi00NmE1LTkwZGQtMDdhZDRiZDlhZTQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225a2b151f-443f-49e5-b285-330115ad82c8%22%2c%22Oid%22%3a%22edcedd5e-3dea-4bdf-8adc-71d438911ace%22%7d

Identyfikator spotkania: 315 039 335 077

Kod dostępu: yw4yWV

                                      

 

TEST BHP DLA STUDENTÓW Z WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 

Informujemy studentów pierwszych roczników I stopnia oraz II stopnia o możliwości przystąpienia do zaliczenia testu BHP w systemie Moodle w terminie ostatecznym do dnia 15.04.2024                                          

 

Informacja z dnia 26.02.2024 r.

Erasmus - rekrutacja 2024/25

Szanowni Studenci,

Mamy przyjemność ogłosić rozpoczęcie naboru na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus na rok 2024/25.

Jest to niesamowita szansa, aby spędzić semestr studiów (lub dwa!) za granicą, podszlifować język, zdobyć nowa wiedzę oraz zawrzeć międzykulturowe przyjaźnie.

Aby przystąpić do rekrutacji należy:

Zapoznać się z dostępnymi informacjami dot. Programu Erasmus (regulamin wyjazdów, krok po kroku, uczelnie partnerskie, dokumenty do pobrania).

Świadomie wybrać uczelnię partnerską, w której chciałbyś podjąć studia (wybór do trzech uczelni – jedna priorytetowa i dwie rezerwowe)
Zgłoś swoją kandydaturę na wyjazd w Welcome Centre/Biurze Programu Erasmus składając następujące dokumenty:

- wypełniony komputerowo formularz zgłoszeniowy

- podpisane przez Dziekanat zaświadczenie o średniej ocen

- oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów w ramach ERASMUS

- oświadczenie RODO

oraz jeśli posiadasz

- dokument zwalniający z egzaminu językowego
- dokument potwierdzający działalność społeczną
- aktualne zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnym

Dokumenty znajdują się w zakładce dokumenty do pobrania.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO DNIA 20.03.2024

Jeśli wahasz się czy przystąpić do rekrutacji, polecamy zajrzeć do relacji studentów, którzy na własnej skórze przekonali się że Erasmus to przygoda życia:

https://youtube.com/watch?v=JKTRni3ogd4

oraz

https://youtube.com/watch?v=adc0W7_5MPA

 

 

 

ANKIETA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU WFiS

Zapraszamy do wyrażania swojej opinii w zakresie oceny jakości kształcenia oraz organizacji przebiegu studiów na naszym wydziale.

Kolegium Dziekańskie Wydziału WFiS

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEDhYLg257wjmHAF5Eb_8iA_m8JU4GMX210XMWwSpfsuqVNQ/viewform?usp=sf_link

 

II tura stypendialna – USOS

                                       Termin składania wniosków stypendialnych w II turze: od 21 XI 2023r do 6 XII 2023r.                                          

 

ODBIÓR PISM ADMINISTRACYJNYCH W USOSweb

Link do instrukcji: https://student.awf.wroc.pl/wp-content/uploads/sites/109/2023/11/Instrukcja-odbior-pism-administracyjnych-AWF-w-USOSweb.pdf/

 

Kategorie i stawki miesięczne stypendiów od roku akademickiego 2023/2024

Link do strony: https://student.awf.wroc.pl/wp-content/uploads/sites/109/2023/11/kategorie-i-stawki-stypendialne-23-24.pdf/

 

 

Informacja z dnia 09.10.2023 r.

Rozkłady zajęć

Z uwagi na wdrażanie systemu dziekanatowego USOS prosimy o sprawdzanie obowiązujących planów zajęć na stronie głównej Uczelni: https://awf.wroc.pl/info-studia/

 

Informacja z dnia 06.10.2023 r.

STYPENDIA na rok akademicki 2023/24

Informacja dla studentów wszystkich rodzajów i trybów dotycząca
składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2023/24

Ukazał się nowy Regulamin świadczeń dla studentów od roku 2023/2024, prosimy o zapoznanie się z jego treścią na Portalu Studenckim:

https://student.awf.wroc.pl/wp-content/uploads/sites/109/2023/11/kategorie-i-stawki-stypendialne-23-24.pdf/


Proszę również o wnikliwe zapoznanie się z instrukcjami wypełniania wniosków, w obowiązującym od tego roku, systemie USOS. System ten jest nowy zarówno dla Państwa jak i dla pracowników Biura Spraw Studenckich, tak więc proszę czytać zamieszczone informacje i postępować krok po kroku zgodnie z wytycznymi. Wnioski i oświadczenia wypełniają Państwo samodzielnie !!!

Tegoroczny sposób składania wniosków:

Termin I tury: od 09 października do 31 października br

1. Rejestracja wniosków w systemie USOS

2. Składanie wydrukowanych wniosków wraz z kompletem dokumentów (dot. wszystkich rodzajów stypendiów) dla obu wydziałów: Welcome Center, Hala Wielofunkcyjna, koło portierni –od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00

 

 

Informacja z dnia 04.10.2023 r.

Projekt: VII edycja Legii Akademickiej


Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu będzie brała udział w kolejnej, siódmej już edycji Legii Akademickiej.


Wszelkie informacje uzyskacie w sekretariacie Centrum Doskonalenia Kadr naszej Uczelni oraz na stronie: cdk.awf.wroc.pl


Dane kontaktowe:
Centrum Doskonalenia Kadr
Akademia wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
ul. Witelona 25
51-617 Wrocław
telefon: 71-3473-169 lub 71-3473-185
e-mail: cdk@awf.wroc.pl


#awfwroclaw #wiedza #sport #sukces #cdkawfwroclaw #LegiaAkademicka

al. Ignacego Jana Paderewskiego 35,
51-612 Wrocław
https://awf.wroc.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0